Elektronsko podnošenje zahtjeva
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Iconic
Izaberite grupu kojoj pripadate:
1
Nezaposleni ste i želite da prijavu na biro zaposlenja podnesete elektronskim putem
2
Poslodavac ste i želite da prijavu o slobodnom radnom mjestu ili zasnivanju/prestanku radnog odnosa podnesete elektronskim putem
3
Zaposleni ste u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i želite da pristupite administrativnom panelu online modula
Često postavljena pitanja

Prijava nezaposlenih lica u evidenciju Zavoda za zapošljavanje nije obaveza, vec pravo koje svako nezaposleno lice može da iskoristi. Jedan od glavnih preduslova za ostvarivanje ovog prava je preuzimanje aktivne uloge pojedinca u pripremi i ukljucivanju u rad. Osnovna uloga Zavoda za zapošljavanje je posredovanje i usmjeravanje nezaposlenih prema tržištu rada. Za sva nezaposlena lica svi programi i usluge Zavoda su besplatne, dok je za sve ucesnike koji se tokom programa ne zapošljavaju, predvidena novcana pomoc.

Pod uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni list CG”, broj 24/19), nezaposleno lice može da ostvari pravo na:

1. Novcanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, u skladu Zakonom;
2. Novcanu pomoc i naknadu troškova prevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja i ukljucivanja u druge mjere usmjerene na povecanje zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti, u skladu sa Zakonom i aktom Ministarstva rada i socijalnog staranja;
3. Jednokratnu novcanu pomoc i naknadu putnih i selidbenih troškova, ako zasnuje radni odnos na neodredeno vrijeme van mjesta prebivališta, u skladu sa aktom Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Nezaposleno lice pored prava koja stice prijavom na evidenciju nezaposlenih lica preuzima i obaveze. Evo šta se ocekuje od Vas:

1. Da aktivno tražite zaposlenje, ucestvujuci u svim aktivnostima koje sprovodi Zavod, aktivno tražite posao obracajuci se poslodavcima radi traženja zaposlenja kao i da ispunjavate sveh obaveze a u skladu sa ovim zakonom i individualnim planom zapošljavanja.
2. Da ste raspoloživi za rad, odnosno dostupni, na svaki poziv Zavoda, da redovno dolazite na individualne konsultacije u terminima utvrdenim individualnim planom zapošljavanja.
3. Da sa Zavodom zakljucite individualni plan zapošljavanja i izvršavate obaveze njime utvrdene, to je pan aktivnosti koje ste dogovorili sa svojim savjetnikom radi pripreme za zapošljavanje i zapošljavanja.
4. Da ucestvuje u programima aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa zakonom i individualnim planom zapošljavanja, to su planom definisane mjere i programi usmjereni ka povecanju zaposlenosti, odnosno smanjenju nezaposlenosti.
5. Da prihvatite ponudeno zaposlenje, posredovanje se vrši na osnovu evidencije o nezaposlenim licima kao i procjene potrebnih znanja, vještina i sposobnosti za rad na odredenim poslovima.
6. Da obavijestite Zavod o svakoj promjeni koja utice na sticanje ili gubljenje prava, odnosno obaveza, a najkasnije osam dana od dana nastanka promjene.

Zavod kontinuirano vrši pripremu nezaposlenih lica za ukljucivanje na tržište rada kroz aktivnosti individualnog i grupnog informisanja, motivisanja i savjetovanja.

Prava i pravovremena informacija su pola puta do rješenja problema. Upravo to je razlog da posjetite Zavod za zapošljavanje i dobijete uslugu informisanja u skladu sa Vašim potrebama. U tu svrhu, u skladu sa tehnologijom rada, organizuju se informativni razgovori za sva novoprijavljena lica sa evidencije Zavoda gdje se ukazuje na važnost Vaše aktivne uloge u traženju zaposlenja, prezentuju se statisticki podaci o karakteristikama tržišta rada, potražnji za pojedinim zanimanjima i stanju u evidenciji Zavoda. Takode se ukazuje na potrebu za sticanjem novih znanja radi ocuvanja radne kondicije i lakšeg ukljucivanja na tržište rada.
Usluge informisanja možete dobiti na nekoliko nacina, na Vama je da odaberete : Samoinformisanje, pregledom oglasne table, brošura, publikacija, internet sajta, medija, sajma zapošljavanja, informatora, plakata, letaka… Individualno informisanje koje se vrši neposredno u birou rada Zavoda, putem telefona, e- maila. Grupno informisanje, koje se izvodi neposredno za veci broj korisnika.

Savjetovanje je strucni tretman koji je usmjeren na prepoznavanje individualnih potreba i u skladu sa njim se kroz izradu plana zapošljavanja vrši usmjeravanje u dogovorene aktivnosti.
Svako nezaposleno lice koje se prijavi Zavodu dobija svog savjetnika za posredovanje u zapošljavanju, koji ga vodi i podržava kroz citav proces pripreme za zapošljavanje. To je Vaš licni savjetnik koji prikuplja i evidentira podatke na osnovu kojih Vam pomaže da dobijete informacije potrebne za odlucivanje i razumijevanje posledica pojedinih profesionalnih odluka.

Profesionalna orijentacija je vrlo znacajan proces, prije svega za pojedinca koji bira zanimanje, jer pravilan izbor zanimanja u velikoj mjeri odreduje njegov buduci kvalitet života i nivo zadovoljstva.

Na koji nacin pristupiti planiranju profesionalnog puta, pitanje je na kojem se vec decenijama zasniva jedna od važnijih funkcija Zavoda za zapošljavanje – profesionalna orijentacija.

Postoji mnogo definicija profesionalne orijentacije, od kojih se najsveobuhvatnijom cini sljedeca:

„Profesionalna orijentacija je proces pomoci licnosti da razvije i prihvati integrativnu i adekvatnu sliku o sebi i svojoj ulozi u svijetu rada, da ispita ovaj koncept u odnosu na realnost, da ga poveže sa realnošcu, ostvarujuci zadovoljstvo samim sobom i dajuci svoj doprinos društvu“. (Super, 1957).

Ova definicija obuhvata dva važna aspekta izbora profesije: doprinos društvu i licni osjecaj zadovoljstva i ispunjenosti.

Nazivom profesionalna orijentacija imenuje se i niz aktivnosti ciji je cilj pomoc prilikom odlucivanja o kreiranju profesionalnog puta, tj. pomoc mladima i odraslima kod odlucivanja o izboru daljeg obrazovanja, profesije, zaposlenja i drugim pitanjima vezanim za karijeru.

Prijava nezaposlenih lica u evidenciju Zavoda za zapošljavanje nije obaveza, vec pravo koje svako nezaposleno lice može da iskoristi. Jedan od glavnih preduslova za ostvarivanje ovog prava je preuzimanje aktivne uloge pojedinca u pripremi i ukljucivanju u rad. Osnovna uloga Zavoda za zapošljavanje je posredovanje i usmjeravanje nezaposlenih prema tržištu rada. Za sva nezaposlena lica svi programi i usluge Zavoda su besplatne, dok je za sve ucesnike koji se tokom programa ne zapošljavaju, predvidena novcana pomoc.

Pod uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni list CG”, broj 24/19), nezaposleno lice može da ostvari pravo na:

1. Novcanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, u skladu Zakonom;
2. Novcanu pomoc i naknadu troškova prevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja i ukljucivanja u druge mjere usmjerene na povecanje zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti, u skladu sa Zakonom i aktom Ministarstva rada i socijalnog staranja;
3. Jednokratnu novcanu pomoc i naknadu putnih i selidbenih troškova, ako zasnuje radni odnos na neodredeno vrijeme van mjesta prebivališta, u skladu sa aktom Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Nezaposleno lice pored prava koja stice prijavom na evidenciju nezaposlenih lica preuzima i obaveze. Evo šta se ocekuje od Vas:

1. Da aktivno tražite zaposlenje, ucestvujuci u svim aktivnostima koje sprovodi Zavod, aktivno tražite posao obracajuci se poslodavcima radi traženja zaposlenja kao i da ispunjavate sveh obaveze a u skladu sa ovim zakonom i individualnim planom zapošljavanja.
2. Da ste raspoloživi za rad, odnosno dostupni, na svaki poziv Zavoda, da redovno dolazite na individualne konsultacije u terminima utvrdenim individualnim planom zapošljavanja.
3. Da sa Zavodom zakljucite individualni plan zapošljavanja i izvršavate obaveze njime utvrdene, to je pan aktivnosti koje ste dogovorili sa svojim savjetnikom radi pripreme za zapošljavanje i zapošljavanja.
4. Da ucestvuje u programima aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa zakonom i individualnim planom zapošljavanja, to su planom definisane mjere i programi usmjereni ka povecanju zaposlenosti, odnosno smanjenju nezaposlenosti.
5. Da prihvatite ponudeno zaposlenje, posredovanje se vrši na osnovu evidencije o nezaposlenim licima kao i procjene potrebnih znanja, vještina i sposobnosti za rad na odredenim poslovima.
6. Da obavijestite Zavod o svakoj promjeni koja utice na sticanje ili gubljenje prava, odnosno obaveza, a najkasnije osam dana od dana nastanka promjene.

Zavod kontinuirano vrši pripremu nezaposlenih lica za ukljucivanje na tržište rada kroz aktivnosti individualnog i grupnog informisanja, motivisanja i savjetovanja.

Prava i pravovremena informacija su pola puta do rješenja problema. Upravo to je razlog da posjetite Zavod za zapošljavanje i dobijete uslugu informisanja u skladu sa Vašim potrebama. U tu svrhu, u skladu sa tehnologijom rada, organizuju se informativni razgovori za sva novoprijavljena lica sa evidencije Zavoda gdje se ukazuje na važnost Vaše aktivne uloge u traženju zaposlenja, prezentuju se statisticki podaci o karakteristikama tržišta rada, potražnji za pojedinim zanimanjima i stanju u evidenciji Zavoda. Takode se ukazuje na potrebu za sticanjem novih znanja radi ocuvanja radne kondicije i lakšeg ukljucivanja na tržište rada.
Usluge informisanja možete dobiti na nekoliko nacina, na Vama je da odaberete : Samoinformisanje, pregledom oglasne table, brošura, publikacija, internet sajta, medija, sajma zapošljavanja, informatora, plakata, letaka… Individualno informisanje koje se vrši neposredno u birou rada Zavoda, putem telefona, e- maila. Grupno informisanje, koje se izvodi neposredno za veci broj korisnika.

Savjetovanje je strucni tretman koji je usmjeren na prepoznavanje individualnih potreba i u skladu sa njim se kroz izradu plana zapošljavanja vrši usmjeravanje u dogovorene aktivnosti.
Svako nezaposleno lice koje se prijavi Zavodu dobija svog savjetnika za posredovanje u zapošljavanju, koji ga vodi i podržava kroz citav proces pripreme za zapošljavanje. To je Vaš licni savjetnik koji prikuplja i evidentira podatke na osnovu kojih Vam pomaže da dobijete informacije potrebne za odlucivanje i razumijevanje posledica pojedinih profesionalnih odluka.

Profesionalna orijentacija je vrlo znacajan proces, prije svega za pojedinca koji bira zanimanje, jer pravilan izbor zanimanja u velikoj mjeri odreduje njegov buduci kvalitet života i nivo zadovoljstva.

Na koji nacin pristupiti planiranju profesionalnog puta, pitanje je na kojem se vec decenijama zasniva jedna od važnijih funkcija Zavoda za zapošljavanje – profesionalna orijentacija.

Postoji mnogo definicija profesionalne orijentacije, od kojih se najsveobuhvatnijom cini sljedeca:

„Profesionalna orijentacija je proces pomoci licnosti da razvije i prihvati integrativnu i adekvatnu sliku o sebi i svojoj ulozi u svijetu rada, da ispita ovaj koncept u odnosu na realnost, da ga poveže sa realnošcu, ostvarujuci zadovoljstvo samim sobom i dajuci svoj doprinos društvu“. (Super, 1957).

Ova definicija obuhvata dva važna aspekta izbora profesije: doprinos društvu i licni osjecaj zadovoljstva i ispunjenosti.

Nazivom profesionalna orijentacija imenuje se i niz aktivnosti ciji je cilj pomoc prilikom odlucivanja o kreiranju profesionalnog puta, tj. pomoc mladima i odraslima kod odlucivanja o izboru daljeg obrazovanja, profesije, zaposlenja i drugim pitanjima vezanim za karijeru.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć ili imate dodatna pitanja:
KONTAKTIRAJTE NAS